Ope 2018 Listados provisionales

RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

https://extranet.sergas.es/opewb/docs/gal/Personal/Doc/OPE/Cat818/M%C3%89DICO%20DE%20FAMILIA-20201111081637_gal.pdf


RESOLUCIÓN do 3 de novembro de 2020, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso nas categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria.

https://extranet.sergas.es/opewb/docs/gal/Personal/Doc/OPE/Cat820/ODONTOLOGO_AP-20201111081830_gal.pdf

https://extranet.sergas.es/opewb/docs/gal/Personal/Doc/OPE/Cat821/PEDIATRA_AP-20201111081858_gal.pdf


Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 14 de outubro de 2019, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproba a relación de prazas que se ofertan e se convocan para o acto de elección de destino os/as aspirantes seleccionados/as no proceso selectivo para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria.

Destinos

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria convocado pola Resolución do 1 de marzo de 2018.

Servizo Galego de Saúde

Descargar PDF