Buscador            En todo Internet          En o-mega.net          
PAGINA PRINCIPAL

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de urxencias hospitalarias e médico/a asistencial do 061, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020.

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de admisión e documentación clínica, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020.

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se procede ao nomeamento como persoal estatutario fixo e á adxudicación de destino definitivo aos/ás aspirantes seleccionados/as no concurso-oposición para o ingreso na categoría de facultativo especialista de área, convocado pola Resolución do 13 de decembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 246, do 27 de decembro), modificada pola Resolución do 21 de decembro de 2020.Descargar PDF

 

35848

Descargar PDF

 

35852

Descargar PDF

Publicadas la listas definitivas del pacto de contrataciones de FEAS

RESOLUCIÓN do 12 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e os resultados definitivos de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de diversas categorías/especialidades de persoal licenciado sanitario de atención hospitalaria.

Enlace listados

 

Convocatoria de OPE para la nueva categoría de Médicos de Familia

 

Listas definitivas de selección temporal de médico/a de familia, médico/a de urxencias hospitalarias, médico/a coordinador/a do 061, médico/a asistencial do 061 e pediatra de atención primaria.

RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2022, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a orde de prelación e a puntuación definitiva obtida polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de médico/a de familia, médico/a de urxencias hospitalarias, médico/a coordinador/a do 061, médico/a asistencial do 061 e pediatra de atención primaria.
Lista


Listas del Pacto contrataciones Lista
RESOLUCIÓN do 10 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publican a relación definitiva de admitidos/as e excluidos/as e os resultados definitivos de baremación correspondentes ao primeiro proceso de xeración de listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais de diversas categorías/especialidades de persoal licenciado sanitario de atención hospitalaria.
Oferta Publica de Empleo  OPE