Septiembre 2016

Temarios de la OPE de FEAS y otros

RESOLUCIÓN do 19 de setembro de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproban os temarios da parte especí ca que rexerán nas probas selectivas para o ingreso como persoal estatutario xo de diversas categorías de persoal licenciado sanitario e de xestión e servizos deste organismo.

ANEXO II

F.E.A. Cardioloxía:

F.E.A. Cirurxía ortopédica e traumatoloxía:

F.E.A. Endocrinoloxía e nutrición:

F.E.A. Inmunoloxía:

F.E.A. Medicina interna:

F.E.A. Medicina nuclear:

F.E.A. Neurocirurxía:

F.E.A. Pneumoloxía:

Médico/a asistencial 061:

Médico/a coordinador do 061:

Médico/a de admisión e documentación clínica:

Médico/a de urxencias hospitalarias:

 Odontólogo de atención primaria

DOG 

Publicado el 28 de septiembre de 2016


Oferta de Plazas de Feas para interinidad en La EOXI de Santiago de Compostela 

Publicado el 20 de Septiembre de 2016


Publicadas as listas de contratacion temporais das categorías de facultativo/a especialista de área de psicoloxía clínica, farmacéutico/a de atención primaria, facultativo/a especialista de área en medicina do traballo, odontólogo/a de atención primaria, médico/a coordinador/a do 061, médico/a asistencial do 061, sioterapeuta, logopeda, terapeuta ocupacional e traballador/a social.

DOG 

Publicado el 14 de Septiembre de 2016


O’Mega reclama la recuperación de la Carrera Profesional para los médicos gallegos


Permiso de cuatro horas para poder ejercer el derecho al voto tanto el dia de la votación como por correo

2. O persoal ao servizo da Administración pública de Galicia que teña previsto que na data da votación non se atopará na localidade onde lle corresponde exercer o seu dereito ao voto, ou que non poida exercer o dereito de sufraxio o día das eleccións, disporá, no seu horario laboral, de ata catro horas libres para que poida formular persoalmente a solicitude de certi cación acreditativa da súa inscrición no censo, que se recolle no artigo 72 da Lei orgánica 5/1985, do 19 de xuño, de réxime electoral xeral, así como para a remisión do voto por correo.

DOG

Publicado el 5 de Septiembre de 2016


Norma para los permisos con el fin de ejercer el derecho al voto en las elecciones del 25 de Septiembre de 2016

En esta ocasión hay una novedad importante tendran derecho al mismo permiso aquellos que voten por correo y no vayan a estar el dia de la votación ausentes

DOG  

Publicado el 2 de Septiembre de 2016