Abril 2017

RESOLUCIÓN do 19 de abril de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/350/2017, do 28 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no corpo nacional de médicos forenses. 

DOG.


CUADRO PERMISOS Y LICENCIAS  2017 EN AREA DE VIGO


RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter provisional, os aspirantes admitidos e excluídos, así como os exentos e non exentos do exercicio de lingua galega, no concurso-oposición para o ingreso na categoría de:

DOG facultativo/a especialista de área convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

DOG médico/a de admisión e documentación clínica convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

DOG médico/a asistencial do 061, médico/a coordinador/a do 061 e médico/a de urxencias hospitalarias, convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

DOG odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

DOG técnico/a superior en prevención de riscos laborais convocado pola Resolución do 22 de decembro de 2016.

Pagina del SERGAS


PLAN DE ESTABILIDAD Y PROVISION

Acuerdo por el la administración se compromete a pasar todos los contratos encadenados de mas de dos años a contratos de interinidad y por lo tanto convertirlas en plazas basicas del sistema

Acuerdo

Acta acuerdo y anexo en zip


RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de inscrición para a formalización de nomeamentos temporais en postos de traballo de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e Administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro). 

DOG