Julio 2017

Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se dá publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas da licenciado sanitario para os servizos sanitarios de atención especializada da dita xerencia.


A Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, convoca para vinculación temporal diversas prazas de persoal licenciado sanitario.

ANEXO

Servizo/unidade

Grupo

Prazas

Hematoloxía e Hemoterapia

A1

1 interinidade en praza vacante no CHU de Pontevedra. Área de Pontevedra

Pneumoloxía

A1

1 interinidade en praza vacante no CHU de Pontevedra. Área de Pontevedra

Reumatoloxía

A1

1 substitución en reserva de praza no CHU de Pontevedra. Área de Pontevedra

Neuroloxía

A1

1 substitución en reserva de praza no Hospital do Salnés. Área do Salnés

DOG