Noviembre 2017

RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema público de saúde de Galicia. 


ANUNCIO do 23 de outubro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Vigo, polo que se dá publicidade da Resolución ST 1/2017 da mesma data pola que se convocan, para vinculacións temporais, por concurso de méritos, varias prazas de facultativo especialista. 

ANESTESIA E REANIMACION 1
CARDIOLOXÍA 2
CIRURXÍA XERAL E DO APARELLO DIXESTIVO 2
CIRURXÍA TORÁCICA 1
FARMACIA HOSPITALARIA 3
MEDICINA INTENSIVA 1
MEDICINA INTERNA 2
NEFROLOXIA 1
NEUROCIRURXÍA 1
NEUROLOXÍA 1
OBSTETRICIA E XINECOLOXIA 2
ONCOLOXÍA MÉDICA 1
OTORRINOLARINGOLOXÍA 1
PEDIATRÍA E AS SÚAS ÁREAS ESPECÍFICAS 1
PSIQUIATRÍA 3
RADIODIAGNÓSTICO 1
UROLOXÍA 1
MEDICINA INTERNA PARA HADO 3
XERIATRÍA PARA HADO 1
MÉDICO DE ADMISIÓN E DOCUMENTACIÓN CLÍNICA 2

Bases


CONCURSO DE TRASLADOS PERMANENTE

Infórmase que está previsto que o próximo mércores, 29 de novembro se publique no Diario Oficial de Galicia a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se aproban as bases do procedemento de concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario do Sistema Público de Saúde de Galicia.

Proximamente publicarase a convocatoria coa apertura do prazo de inscrición para as categorías de persoal de xestión e servizos. A continuación, iniciaranse os prazos de inscrición para as categorías de persoal licenciado sanitario de atención primaria e sanitario diplomado e de formación profesional. Enviarase correo coa información das datas concretas de apertura dos prazos de inscrición de cada colectivo.

Achégase a efectos informativos unha presentación cos aspectos máis destacados do proceso de inscrición así como unha guía de preguntas máis frecuentes. Ambas publicaranse na páxina web do Servizo Galego de Saúde para a súa consulta polos/as profesionais.

Instrucciones formulario

Preguntas frecuentes


ANUNCIO do 1 de setembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data, pola que se convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área. 

ANEXO

Especialidade

Prazas

Nomeamento

Anatomía Patolóxica

1

Interino praza vacante

Análises Clínicas

1

Substituto reserva praza

Anestesia e Reanimación

1

Interino praza vacante

Anxioloxía e Cirurxía Vascular

1

Interino praza vacante

Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo

1

Substituto reserva praza

Farmacia Hospitalaria

1

Substituto reserva praza

Hematoloxía e Hemoterapia

1

Interino praza vacante

Microbioloxía e Parasitoloxía

1

Interino praza vacante

Microbioloxía e Parasitoloxía

1

Substituto reserva praza

Neuro sioloxía Clínica

1

Substituto reserva praza

Obstetricia e Xinecoloxía

1

Interino praza vacante

Oftalmoloxía

1

Interino praza vacante

Oncoloxía Médica

1

Substituto reserva praza

Radiodiagnóstico

1

Interino praza vacante

Radiodiagnóstico

1

Substituto reserva praza

DOG

Bases


ANUNCIO do 11 de setembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, polo que se publica a resolución da mesma data pola que se convoca, para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada da dita xerencia.

ANEXO

Especialidade

Prazas

Tipo de nomeamento

Centro

Análises clínicas

1

Interinidade en praza vacante

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Anestesia e reanimación

1

Substitución

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Cirurxía xeral e do aparello dixestivo

1

Interinidade en praza vacante

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Cirurxía xeral e do aparello dixestivo

2

Substitución

Hospital da Barbanza

Cirurxía ortopédica e traumatoloxía

1

Substitución

Hospital da Barbanza

Farmacia hospitalaria

1

Substitución

Hospital da Barbanza

Nefroloxía

1

Interinidade en praza vacante

Hospital da Barbanza

Medicina interna

4

Interinidade en praza vacante

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Pneumoloxía

1

Interinidade en praza vacante

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Psiquiatría

2

Interinidade en praza vacante

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

Psiquiatría

1

Substitución

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela

DOG

Bases