Diciembre 2017

CONCURSO DE TRASLADOS DE 

Farmacéutico/a de atención primaria.

Médico/a de familia.

Odontólogo/a de atención primaria.

Pediatra de atención primaria. 

RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2017, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención primaria.  

Bases de la convocatoria


Publicadas las fechas de examen de la OPE nacional de sanidad para Médicos de Familia y Pediatras de Atención Primaria

Se confirma que habrá dos fechas por categoría a elección de cada  comunidad autónoma

Médico de Familia: 25/11/2018 ó 17/11/2019, dependiendo de la comunidad.
Pediatría AP: 11/11/2018 ó 01/12/2019, dependiendo de la comunidad.


ANUNCIO do 21 de novembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, polo que se procede a dar publicidade da resolución da mesma data pola que se convoca a provisión, mediante vinculación temporal, de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada da devandita xerencia.

Bases


DECRETO 125/2017, do 30 de novembro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a diversas categorías de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde para o ano 2017.