Fecha lugar y hora de los ejercicios de la OPE 2017

Facultativo/a especialista de área

Data

Especialidade

Hora

Sábado, 28 de outubro de 2017

Análises Clínicas

9.30

Cardioloxía

9.30

Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

9.30

Farmacia Hospitalaria

9.30

Medicina Intensiva

9.30

Medicina Interna

9.30

Medicina Preventiva e Saúde Pública

9.30

Oftalmoloxía

9.30

Psiquiatría

9.30

Radiodiagnóstico

9.30

Otorrinolaringoloxía

16.00

Especialidade

Hora

Anestesioloxía e Reanimación

9.30

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

9.30

Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía

9.30

Hematoloxía e Hemoterapia

9.30

Microbioloxía e Parasitoloxía

9.30

Pediatría e as súas áreas especí cas

9.30

Psicoloxía Clínica

9.30

Anatomía Patolóxica

16.00

Anxioloxía e Cirurxía Vascular

16.00

Aparello Dixestivo

16.00

Cirurxía Cardiovascular

16.00

Cirurxía Oral e Maxilofacial

16.00

Cirurxía Plástica, Estética e Reparadora

16.00

Endocrinoloxía e Nutrición

16.00

Inmunoloxía

16.00

Medicina Nuclear

16.00

Nefroloxía

16.00

Neurocirurxía

16.00

Neuro sioloxía Clínica

16.00

Neuroloxía

16.00

Obstetricia e Xinecoloxía

16.00

Oncoloxía Médica

16.00

Oncoloxía Radioterápica

16.00

Pneumoloxía

16.00

Uroloxía

16.00

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171010/AnuncioG0003-031017-0005_gl.pdf

Data

Categoría

Hora

Domingo, 29 de outubro de 2017

Médico/a de admisión e documentación clínica

16.00

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171010/AnuncioG0003-031017-0004_gl.pdf

Data

Categoría

Hora

Domingo, 29 de outubro de 2017

Técnico/a superior en prevención de riscos laborais

9.30

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171010/AnuncioG0003-031017-0003_gl.pdf

Data

Categoría

Hora

Sábado, 28 de outubro de 2017

Pediatra de atención primaria

9.30

Odontólogo/a de atención primaria

16.00

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171010/AnuncioG0003-031017-0002_gl.pdf

Data

Categoría

Hora

Sábado, 28 de outubro de 2017

Médico/a coordinador/a do 061

9.30

Médico/a de urxencias hospitalarias

16.00

Domingo, 29 de outubro de 2017

Médico/a asistencial do 061

9.30

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171010/AnuncioG0003-031017-0001_gl.pdf