Abril 2018


ANUNCIO do 21 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, polo que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura dunha praza da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada da dita xerencia.

ANEXO

Especialidade

Prazas

Centro

Alergoloxía

1

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti

Bases


ANUNCIO do 21 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, polo que se convocan, para vinculación temporal, diversas prazas de persoal licenciado sanitario nesta xerencia.

ANEXO

Especialidade

Grupo

Prazas

Hematoloxía e Hemoterapia

A1

Tres (3) interinidades en praza vacante na Xerencia de Xestión Inte- grada de Pontevedra e O Salnés


ANUNCIO do 14 de marzo de 2018, da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, polo que se convocan, para vinculación temporal, diversas prazas de persoal licenciado sanitario na Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

ANEXO

Especialidade

Grupo

Prazas

Anatomía Patolóxica

A1

2 interinidades en praza vacante na Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés

Aparello Dixestivo

A1

2 interinidades en praza vacante na Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés

Endocrinoloxía e Nutrición

A1

1 interinidade en praza vacante na Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés

Medicina Física e Rehabilitación

A1

1 interinidade en praza vacante na Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés

Medicina Interna

A1

1 interinidade en praza vacante na Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés

Obstetricia e Xinecoloxía

A1

4 interinidades en praza vacante na Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés

Otorrinolaringoloxía

A1

3 interinidades en praza vacante na Xerencia de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés

Bases


Nueva Ley de Salud de Galicia 2018

LEI 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.


Resolución pola que se publica  a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal nas categorías de

Listas