Mayo 2018

PUNTUACIONS DEFINITIVAS DAS LISTAS DE NOMEAMENTOS TEMPORAIS DA LEI 17/1989

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación definitiva de admitidos/as e excluídos/as e as puntuacións definitivas no proceso de actualización de listas de aspirantes para a formalización de nomeamentos temporais en postos de traballo de persoal funcionario sanitario da escala de saúde pública e administración sanitaria (Lei 17/1989, do 23 de outubro).


Resolución definitiva de concurso de traslados de FEAS

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal licenciado sanitario, convocado pola Resolución do 23 de maio de 2017.


PUNTUACIONS PROVISIONAIS DA OPE DE FACULTATIVOS

RESOLUCIÓN do 14 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se fan públicas as puntuacións provisionais da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso en diversas categorias,  convocado mediante a Resolución do 22 de decembro de 2016.

 Categoría de médico/a de admisión e documentación clínica,

 Categorías de odontólogo/a de atención primaria e pediatra de atención primaria,

 Categoría de técnico/a superior en prevención de riscos laborais,

 Categorías de médico/a asistencial do 061, médico/a coordinador/a do 061 e médico/a de urxencias hospitalarias,

 En diversas especialidades da categoría de facultativo/a especialista de área,

LISTADOS


LISTAS DE SELECCION TEMPORAL de FACULTATIVOS 2018

RESOLUCIÓN do 9 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario.

LISTADOS

Pediatra de Atención Primaria

Persoal Médico de familia

Persoal Médico de urxencias hospitalarias


Información remitida por la Subdirección de RRHH del SERGAS en Santiago

un saludo