Septiembre 2018


Concurso de traslados de Facultativos de Atención Primaria

Criterios de  Incorporación y Cese

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención primaria.

Resolución definitiva do concurso de traslados aberto e permanente das categorías de Facultativos de atención primaria

Prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario sanitario


Concurso de traslados de Facultativos de Atención Primaria

Criterios de  Incorporación y Cese

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o ciclo de adxudicación correspondente ao ano 2018 do concurso de traslados aberto e permanente para a provisión de prazas básicas de persoal estatutario licenciado sanitario de atención primaria.

La convocatoria de huelga .                                          Rueda de Prensa

Bo día,

Infórmase da previsión de publicación da resolución definitiva do concurso de traslados aberto e permanente das categorías de médico/a de familia de atención primaria, pediatra de atención primaria, odontólogo/a de atención primaria e farmacéutico/a de atención primaria, o próximo día 5 de outubro. 

En próximas datas informarase da data de resolución definitiva do concurso de traslados das restantes categorías, prevista para o mes de outubro.

Un saúdo

S.X. de Selección e Políticas de Persoal
Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA


Prelación e a puntuación definitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías de persoal estatutario sanitario

Medicina do Traballo, facultativo/a especialista de área de Psicoloxía Clínica, farmacéutico/a de atención primaria, fisioterapeuta, logopeda, médico/a asistencial do 061, médico/a coordinador/a do 061, odontólogo/a de atención primaria, terapeuta ocupacional e traballador/a social.

DOGHemos elaborado esta encuesta, con el único fin de poder recabar toda la información posible y partir desde una posición contrastada para negociar con la Administración

Si aun no la has realizado 

Rogamos tu colaboración

Gracias

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAZ9dK1AJlpV1oSNcazFZeFU0YObN6qK9CVlogKohzrqa2_w/viewform?usp=sf_link


RESOLUCIÓN do 31 de agosto de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluídas, así como as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega, e se nomea o tribunal cualificador no concurso-oposición para o ingreso na categoría de médico/a de familia de atención primaria, convocado mediante a Resolución do 1 de marzo de 2018.

Listado