ANTERIORES

  


Publicadas las puntuaciones definitivas de la lista de selección temporal de Médicos de Familia

DOG

Listas

Publicado el 19 de Mayo de 2016


Publicada en el DOG la Resolución por la que se publican las puntuaciones definitivas y el fin de la OPE del 2014 de Médicos de Familia de Atencion Primaria

DOG

Publicado el 13 de Mayo de 2016


A Dirección de Recursos Humans do SERGAS informanos que o próximo venres, 13 de maio publicaranse as puntuacións definitivas da fase de oposición ( OPE ) do proceso selectivo das categorías de médico/a de familia e enfermeiro/a, declarándose finalizada así a fase de oposición

Publicado el 10 de Mayo de 2016


Publicados los listados de selección temporal de Médicos de Urgencias Hospitalarias y de Pediatría de Atención Primaria

RESOLUCIÓN do 13 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a orde de prelación e a puntuación de nitiva obtidas polas persoas aspirantes admitidas no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías sanitarias. 

DOG

Publicado el 21 de abril de 2016


ANUNCIO do 5 de abril de 2016, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, polo que se procede a dar publicidade á resolución da mesma data pola que se convoca a provisión, mediante vinculación temporal, dun nomeamento de servizo determinado de facultativo especialista de área da especialidade de medicina preventiva e saúde pública.

DOG

Publicado el 20 de Abril de 2016


Sanidade pone fin a la jubilación forzosa de los médicos a los 65 y permitirá un año de prórroga

Noticia Voz de Galicia

Publicado el 19 de Abril de 2016


Retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia. 

Solicitude de pagamento das cantidades en concepto de recuperación da paga extraordinaria do mes de decembro de 2012 para o persoal que non estea en situación de servizo activo 

Publicado el 5 de Abril de 2016


Xerencia de Xestión Integrada de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras, pola que se procede a darlle publicidade á resolución da mesma data, pola que se convoca para vinculación temporal, por concurso de méritos, a cobertura de diversas prazas da categoría de facultativo especialista de área para os servizos sanitarios de atención especializada 

DOG

Publicado el 1 de Abril de 2016


RESOLUCIÓN do 21 de marzo de 2016, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se publica a relación provisional de admitidos/as e excluídos/as e os resultados provisionais de baremación no proceso de actualización das listas de selección temporal de diversas categorías sanitarias.

DOG

Publicado el 31 de Marzo de 2016 


Ayudas para aquellos profesionales que estén en situación de reducción de jornada por cuidado de hijos desde el 1 de enero de 2015 al 30 de abril de 2016

 RESOLUCIÓN do 28 de marzo de 2016, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas á conciliación da vida familiar e laboral como medida de fomento da corresponsabilidade para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo, co nanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016. 

DOG

Publicado el 31 de Marzo de 2016


PREVISIONES DE LISTADOS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSONAL FACULTATIVO 

Según la información facilitada por el SERGAS en la reunión del 16/03/2016, estas son las previsiones de publicación de listados:

Mes de Marzo

En la última semana, baremación provisional de médicos de familia, con incorporación de nota OPE

Algo que consideramos no se ajusta al pacto dado que el proceso de OPE no ha finalizado

Mes de Abril

Lista definitiva de médicos de urgencias hospitalarias y pediatría de atención primaria

Mes de mayo

Publicación listados de psicólogo clínico, farmacéutico de A.P., médico coordinador 061, médico asistencial del 061, médicos de trabajo y odontólogos.

Finales de mayo

Definitivas de médico de familia.

Publicado el 17 de Marzo de 2016


Plantilla definitiva de respuestas de la OPE de Medicos de Familia de Atencion Primaria

Publicado el 14 de Marzo de 2016


Calendario de Vacunación Infantil de Galicia

 

Vacinas/idade

0 meses

2 meses

4 meses

6 meses

12 meses

15 meses

18 meses

3 anos

6 anos

12 anos

14 anos

Vacina hepatite B: VHB

VHB (1a d.)

VHB (2a d.)

 

VHB (3a d.)

 

 

 

 

 

 

 

Vacina da difteria, tétano e tose ferina de tipo acelular: DTPa

DTPa (1a d.)

DTPa (2a d.)

DTPa (3a d.)

DTPa (4a d.)

DTPa (5a d.)

Vacina inxectable da polio: IPV

IPV (1a d.)

IPV (2a d.)

IPV (3a d.)

IPV (4a d.)

Vacina do haemophilus in uenza tipo b: Hib

Hib (1a d.)

Hib (2a d.)

Hib (3a d.)

Hib (4a d.)

Vacina fronte ao meningococo C

MCC (1a d.)

MCC (2a d.)

MCC (3a d.)

Vacina pneumocócica conxugada

PNC (1a d.)

PNC (2a d.)

PNC (3a d.)

Vacina fronte ao sarampelo, rubéola e parotidite (triple vírica): TV

TV (1a d.)

TV (2a d.)

Vacina fronte á varicela

VVZ (1)

VVZ (2)

VVZ (3)

Vacina fronte ao virus do papiloma humano: VPH

VPH (4)

VPH (5)

Vacina do tétano e da difteria tipo adulto: Td

Td

1. Nenas/os nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2015 a medida que vaian cumprindo 15 meses.

2. Nenas/os nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2015 a medida que vaian cumprindo 3 anos.

3. Persoas que re ran non ter pasado a enfermidade nin recibido esta vacina con ante- rioridade.

4. Unicamente rapazas, 2 doses: 0, 6 meses. Desde o 1 de xaneiro de 2016.

5. Manterase tamén a vacinación aos 14 anos durante 2016 e 2017 para as rapazas que están agora en idades entre 12 e 14 anos, nenas nacidas nos anos 2002 e 2003.

Segundo. A partir do 1 de abril de 2016 a vacinación fronte á varicela formará parte do calendario sistemático de vacinación coa administración de 2 doses: aos 15 meses e aos 3 anos.

Iniciarase a vacinación nos nenos nacidos a partir do 1 de xaneiro de 2015 a medida que vaian cumprindo 15 meses. A segunda dose incorporarase no calendario a medida que estes nenos vaian cumprindo 3 anos.

Dog

Publicado el 9 de Marzo de 2016


Oferta Publica de Empleo (OPE)  2016 a esta se le suma la ofertada en el 2015

Dog Ope 2016

Dog Ope 2015

Publicado el 7 de Marzo de 2016


El 40 % de los medicos de CHUVI piden "que funcione" el el Cunqueiro y el cese de Gerente

Noticia Faro de Vigo

Publicado 13 de Febrero de 2016


 PLAZAS DE FACULTATIVOS OPE 2015 + 2016

La dirección de RRHH del Sergas nos comunicó, el pasado viernes 12 de Febrero de 2016, en la mesa sectorial la convocatoria de las siguientes Plazas de Facultativos para el 2016, a las que le sumara las plazas ofertadas en el 2015 quedando el total como se puede ver en la siguiente tabla

PLAZAS OPE FACULTATIVOS

2015

2016

Total

Médico de ADMISIÓN y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

 

3

3

Médico de URGENCIAS HOSPITALARIAS

 

36

36

Médico de FAMILIA A.P.

 

83

83

ODONTÓLOGO A.P.

4

11

15

PEDIATRA A.P.

 

10

10

Médico ASISTENCIAL 061

2

6

8

Médico COORDINADOR 061

6

6

12

FEAs

ANÁLISIS CLÍNICOS

 

6

6

ANATOMÍA PATOLÓGICA

3

4

7

ANESTIOLOGÍA y REANIMACIÓN

13

22

35

ANGIOLOGÍA y CIRUGÍA VASCULAR

 

4

4

APARATO DIGESTIVO

4

3

7

CARDIOLOGÍA

5

5

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR

2

5

CIRUGÍA ORAL y MÁXILOFACIAL

 

2

2

CIRUGÍA ORTOPÉDICA y TRAUMATOLOGÍA

6

8

14

CIRUGÍA PLÁSTICA y REPARADORA

 

3

3

CIRUGÍA GENERAL y del APARATO DIGESTIVO

 3

5

8

DERMATOLOGÍA MÉDICO-QUIRÚRGICA y VENEREOLOGÍA

 

3

3

ENDOCRINOLOGÍA y NUTRICIÓN

 

3

3

FARMACIA HOSPITALARIA

 

13

13

HEMATOLOGÍA y HEMOTERAPIA

4

7

11

INMUNOLOGÍA

 

3

3

MEDICINA INTENSIVA

3

3

6

MEDICINA INTERNA

4

8

12

MEDICINA NUCLEAR

 

3

3

MEDICINA PREVENTIVA y SALUD PÚBLICA

 

3

3

MICROBIOLOGÍA y PARASITOLOGÍA

3

4

7

NEFROLOGÍA

 

3

3

NEUROCIRUGÍA

 

3

3

NEUROFISIOLOGÍA CLÍNICA

 

5

5

NEUROLOGÍA

 

3

3

OBSTETRICIA y GINECOLOGÍA

6

8

14

OFTALMOLOGÍA

4

7

11

ONCOLOGÍA MÉDICA

 

2

2

ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA

 

2

2

OTORRINOLARINGOLOGÍA

3

4

7

PEDIATRÍA y sus Áreas Específicas

 

9

9

PNEUMOLOGÍA

 

4

4

PSICOLOGÍA CLÍNICA

 

3

3

PSIQUIATRÍA

4

10

14

RADIODIAGNÓSTICO

 6

14

20

UROLOGÍA

3

5

8

Publicado 13 de febrero de 2016


Se convocan plazas con contrato eventual de FEAS en la Eoxi de Santiago

Especialidad Plazas Tipo de Nombramiento
Dermatologia 1 Interinidad en Vacante
Neurologia 1 Substitucion
Neurocirugia 1 Interinidad en Vacante
Pediatria 1 Interinidad en Vacante

Bases

Dog

Publicado el 10 de Febrero de 2016


Plantilla de respuesta de la OPE de Médicos de Familia celebrada el 23 de Enero de 2016

Publicado el 25 de Enero de 2016


OPE DE MEDICOS DE FAMILIA

Data: 23 de xaneiro de 2016.

Hora: 9.30 horas.

Lugar: Recinto da Feira Internacional de Galicia, avenida Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra).

Publicado el 11 de enero de 2016


Publicación de listas provisionales del pacto de contrataciones de Facultativos de Urgencias Hospitalarias y de Pediatria de Primaria

DOG

Publicado el 11 de Enero de 2016


Se convocan Plaza de  Especialistas de Area en Lugo

Informámoslle que no día de hoxe publícase no DOG o Anuncio do 28 de outubro de 2015, da Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte, polo que se procede a dar publicidade a resolución da mesma data pola que se convoca concurso de méritos e entrevista para vinculación temporal de diversas prazas de persoal licenciado sanitarioOs interesados en participar dispoñen dun prazo de 15 días hábiles que abraguerá dende o día 17 de novembro de 2015 ata o día 3 de decembro de 2015 (ambos inclusive) para presentar a súa solicitude.

Especialidade

Prazas

Centro

Análises Clínicas

1

Vacante no Hospital Comarcal de Monforte/Área de saúde de Monforte

Anatomía Patolóxica

1

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Anestesioloxía e Reanimación

1

 

3

Reserva no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Reservas no Hospital Comarcal de Monforte/Área de saúde de Monforte

Cardioloxía

1

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

1

 

1

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo
Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Cirurxía Xeral e do Aparello Dixestivo

1

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Farmacia Hospitalaria

1

Vacante no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Hematoloxía e Hemoterapia

1

1

1

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Vacante no Hospital Comarcal de Monforte/Área de saúde de Monforte

Medicina Física e Rehabilitación

1

 

1

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Reserva no Hospital Comarcal de Monforte/Área de saúde de Monforte

Medicina Intensiva

1

1

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Medicina Interna

2

 

1

Reservas no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Medicina Preventiva e Saúde Pública

1

Reserva no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Microbioloxía e Parasitoloxía

1

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Nefroloxía

2

 

2

Reservas no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Reservas no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Neurocirurxía

1

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Neuroloxía

1

Vacante no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Obstetricia e Xinecoloxía

1

Vacante no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Oncoloxía Médica

1

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Otorrinolaringoloxía

1

 

1

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Reserva no Hospital Comarcal de Monforte/Área de saúde de Monforte

Pediatría e as súas áreas específicas

1

Vacante no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Pneumoloxía

1

 

1

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Reserva no Hospital Comarcal de Monforte/Área de saúde de Monforte

Psiquiatría

1

 

1

Reserva no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Reserva no Hospital Comarcal de Monforte/Área de saúde de Monforte

Radiodiagnóstico Radiodiagnóstico

1

 

1

 

1

 

2

Reserva no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Servizo determinado no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Reservas no Hospital Comarcal de Monforte/Área de saúde de Monforte

Reumatoloxía

1

Reserva no Hospital da Costa de Burela/Área de saúde de Cervo

Uroloxía

1

Reserva no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

Xeriatría

1

Vacante no Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo/Área de saúde de Lugo

DOG

Publicado el 16 de Noviembre de 2015


Nos informa la Dirección de Recursos Humanos

del SERGAS  que la realización del examen de la OPE

de Médicos de Familia será el 23 de Enero de 2016

Publicado el 5 de Noviembre de 2015


Con la constancia y perseverancia de los profesionales hemos logrado que uno de los buque insignia de la Conselleria de Sanidade

“EL DECRETO DE LAS AREAS DE GESTION CLINICA” quede aparcado

ENHORABUENA A TODOS    

Publicado el 3 de Noviembre de 2015


Nombrado el tribunal de la OPE de Médicos de Familia

DOG

Publicado el 29 de Octubre de 2015


Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, proceder a convocar prazas de facultativo especialista de área, mediante vinculación temporal, por concurso de méritos.

Prazas vacantes convocadas 

Especialidade

N de prazas

Análises Clínicas

1

Anatomía Patolóxica

1

Hematoloxía e Hemoterapia

1

Inmunoloxía

1

Microbioloxía e Parasitoloxía

1

DOG

Publicado el 20 de Octubre de 2015


Listas definitivas de admitidos y excluidos en el Concurso - Oposición (OPE) de Médicos de Familia de Atención Primaria

Listado

DOG

Publicado el 16 de Octubre de 2015


Feijoo al fin da los días que nos quito el Gobierno Central pero se olvida de los tres que nos quito ÉL

Información facilitada por RRHH del Sergas

Bo día, 
Infórmase que na Mesa Xeral de Empregados Públicos celebrada na xornada de hoxe, vén de adoptarse un acordo en virtude do cal o persoal ao servizo da Administración autonómica, incluído o persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, terá dereito ao gozo dos días adicionais de permiso por asuntos particulares e de vacacións anuais por antigüidade previstos no Real Decreto-lei 10/2015, do 11 de setembro.

 

O devandito acordo, cuxa vixencia comeza este mesmo ano, prevé asemade que os días referidos a ambos os conceptos correspondentes ao ano 2015, poderán gozarse ata o día 30 de abril de 2016.

 

Un saúdo. 

Subdirección Xeral de Relacións Laborais e Réxime Xurídico

(  881 54 28 06 Ê 881 54 28 89

Publicado el 15 de Octubre de 2015 


Información remitida en el día de hoy por la dirección de RRHH en Santiago de Compostela

Bo día, 

Infórmase que o venres, 16 de outubro publicarase no Diario Oficial de Galicia a Resolución da Dirección Xeral de Recursos Humanos pola que se declaran, con carácter definitivo, as persoas aspirantes admitidas e excluidas así como as exentas e non exentas do exercicio de lingua galega no concurso-oposición para o ingreso nas categorías de médico/a de familia e enfermeiro/a. 

Está previsto que os exercicios da fase de oposición, en ambas categorías, se desenvolvan na segunda quincena do próximo mes de xaneiro.

 

Un saúdo.

S.X. de Selección e Políticas de Persoal

Edificio Administrativo de San Lázaro, s/n
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA
( 881 542 802
Ê 881 542 818 

Publicado el 14 de Octubre de 2015


Los facultativos respaldan de forma mayoritaria las huelgas de Vigo y Ourense de este 13 de Octubre 2015 

A pesar de los cambios en la conselleria el descontento y las protestas de los usuarios y los profesionales se mantiene

Los profesionales sanitarios de toda Galicia se moviliza en solidaridad con la sanidad de Vigo

Ultimas Noticias               

Publicado el 14 de Octubre de 2015


Feijoo cesa como Conselleira de Sanidade a Rocío Mosquera Alvarez y nombra como nuevo Conselleiro de Sanidade a Jesús Vázquez Almuíña

Noticia en La Voz de Galicia

Noticia en el Faro de Vigo

Publicado en el DOG del 5 de Octubre de 2015


A Xunta aboanos parte da paga extra que nos quitaron  no ano 2012

DOG recuperación da paga extra 2012

Publicado el 5 de Octubre de 2015


Se convocan plazas de especialistas de área en Ferrol

Especialidade

Prazas

Nomeamento

Anatomía Patolóxica

1

Interino praza vacante

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

2

Interino praza vacante

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía

1

Substituto reserva praza

Cirurxía Xeral e Aparello Dixestivo

2

Interino praza vacante

Endocrinoloxía e Nutrición

1

Substituto reserva praza

Medicina Interna

1

Interino praza vacante

Medicina Interna

1

Substituto reserva praza

Obstetricia e Xinecoloxía

2

Interino praza vacante

Obstetricia e Xinecoloxía

1

Substituto reserva praza

Obstetricia e Xinecoloxía

1

Eventual servizo determinado

Oncoloxía Médica

1

Substituto reserva praza

Otorrinolaringoloxía

1

Interino praza vacante

Otorrinolaringoloxía

1

Substituto reserva praza

Pneumoloxía

1

Substituto reserva praza

Radiodiagnóstico

1

Substituto reserva praza

Uroloxía

2

Interino praza vacante

Dog

Publicado el 1 de octubre de 2015


El Concello creará un parking gratuito al aire libre con 500 plazas junto al Álvaro Cunqueiro

Ultimas Noticias


Profesionales y pacientes del “Álvaro Cunqueiro” relatan su calvario en el “mejor hospital de Europa

Noticia Vigoe.es

Publicado el 17 del Septiembre de 2015


Trabajadores y pacientes dan la cara para denunciar "caos" y deficiencias en el Cunqueiro

Noticia Faro de Vigo

Publicado el 17 de Septiembre de 2015


La Xunta no contempla devolver a su personal lo que le quita de las extras

Los 94.000 empleados afectados por el recorte autonómico seguirán al menos hasta el 2017 con esa merma salarial del 4 % anual que arrastran desde el 2013

Noticia  La Voz de Galicia

Publicado el 16 de Septiembre de 2015


La Xunta devolverá a sus empleados otro 26 % de la extra del 2012

PERO NO LOS DIAS QUE NOS QUITARON

El Ejecutivo autonómico, que sigue así las directrices marcadas por el central, realizará esa devolución a través de una única paga

Noticia La Voz de Galicia

Publicado el 15 de Septiembre de 2015


Salen autobuses desde la puerta de urgencias de Hospital Xeral en Vigo a las 9,30 horas y regresan a Vigo a las 13,00 horas


COMUNICADO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

O´MEGA PIDE EL RETORNO, A SUS HOSPITALES DE ORIGEN, A LOS ENFERMOS INMUNOSUPRIMIDOS.

 

A nuestra sede están llegando informaciones sobre las condiciones higiénico-sanitarias, del nuevo Hospital Álvaro Cunqueiro, que nos obligan a posicionarnos ante lo que consideramos, supone un grave riesgo para los usuarios de ese Hospital, especialmente para los enfermos ingresados y, de entre ellos y con mayor riesgo para aquellos en situación de inmunosupresión, bien sea a causa de su enfermedad o como secundaria a tratamiento médico.

Las informaciones que nos aportan, desde diversos servicios, apuntan a que los sistemas de filtración ambiental no cumplen los criterios exigibles para este tipo de enfermos y que las condiciones actuales son un claro riesgo.

Por otro lado, en el caso de la defunción de la paciente ingresada, sabemos que está, todavía, por dilucidarse si fue o no a causa de una aspergilosis, pero lo que es meridianamente claro es que presentaba aspergillus en vías respiratorias. Dicho de otra forma, con independencia de la causas de su muerte, si se puede asegurar que en el momento de la defunción estaba infectada por el hongo.

Si tenemos en cuenta que, para determinar si una infección es nosocomial (dentro de un hospital) o no lo es, existen unos criterios de tiempos de desde su ingreso hasta el momento de determinación de la infección y, sin entrar en otras consideraciones, estos criterios están rebasados en el caso de esta paciente. El actual Gerente del  Hospital es Médico Preventivista y es conocedor de esta circunstancia.

Por todo ello, O´MEGA su suma a quienes están recomendando el retorno, a sus hospitales de origen: Xeral y Meixoeiro, de los enfermos que se encuentran en mayor situación de riesgo y que ya hemos señalado al inicio de esta nota de prensa.

Enviado el 03 de Septiembre de 2015


NOTA INFORMATIVA

URGENTE

POSICIONAMIENTO DE O´MEGA ANTE LA CONVOCATORIA DE

LA MANIFESTACIÓN DEL 3 DE SEPTIEMBRE

         1º) En un principio, y ante la politización que se está realizando en torno a esta manifestación, con reivindicaciones ajenas al sector sanitario, O´MEGA, junto con CESM-Galicia, optaron por no concurrir a la misma.

      2º) Ante la evolución y el grave deterioro que está sufriendo la sanidad pública del Área de Vigo en los últimos días, O´MEGA ha decidido recomendar a sus afiliados y simpatizantes, que dejen aparcados los prejuicios políticos y acudan a la manifestación convocada por la Junta de Personal del Área de Vigo, dejando de lado otras convocatorias.

 El Presidente. 

Publicado el 01 de Septiembre de 2015 


Galicia es la comunidad del estado que más redujo su presupuesto en sanidad este año

Y además, el descenso registrado en 2015 se suma en Galicia a cinco años de caída del presupuesto sanitario. En 2010 bajó un uno por ciento, al año siguiente cayó un 4,8 por ciento, en 2012 fue del 0,4 por ciento, en 2013 alcanzó un descenso del 3,1 por ciento y en 2014 llegó al 3,4 por ciento

Noticia Faro de Vigo

Publicado el 15 de Agosto de 2015


Las áreas de gestión clínica del Sergas suman ya dos años de retraso

Noticia  Voz de Galicia

Publicado el 14 de Agosto de 2015


Publicado listado de listas provisionales de Psicología Clínica y Farmaceuticos de Atención Primaria

Dog

Publicado el 15 de Junio de 2015


El Sergas publica las instrucciones para la toma de posesión de la OPE

Instrucciones

Publicado 12 de Junio de 2015


Publicada la adjudicación de plazas de la OPE de Médicos de Urgencias Hospitalaria

Dog

Publicada la adjudicación de plazas de la OPE de FEAS

Dog

Publicado el 11 de Junio de 2015


Listas de selección temporal da categoría de médico/a de urxencias hospitalarias.

DOG

Listas

Publicado el 2 de Junio de 2015


Relación de aspirantes y destinos para Facultativos Especialistas de Area y Médicos de Urgencias Hospitalarias

EL acto de elección tendrá lugar el 2 de Junio de 2015

DOG Urgencias 

DOG FEAS


Publicadas las listas definitivas de selección temporal de las categorias de médico/a de familia, médico/a especialista en medicina do traballo, pediatra de atención primaria y médicos en posesión del diploma de puericultura

DOG

Listados

Publicado el 19 de Mayo de 2015 


ITEMS EXCLUYENTES EN EL CPV

Nos han informado que en algunas áreas intentan imponer en la CPV un nuevo Item excluyente,esto es, quien no alcance el 80% del gasto farmacéutico no percibirá la totalidad del CPV.

Confirmaremos en qué áreas se pretende aplicar.

Estamos estudiando las medidas a tomar.

Publicado el  18 de Mayo de 2015.


En AP estamos hartos de buenos gestos, queremos medidas

Redacción Medica 

Publicado el 14 de Mayo de 2015


Elecciones sindicales 2015

Desde la coalición Cesm-O'mega os queremos agradecer a todos los facultativos la confianza depositada en nosotros, pues con vuestro voto, los facultativos somos la segunda fuerza en la Sanidad Gallega

GRACIAS 

Resultados electorales

Publicado el 7 de Mayo de 2015


Recordamos, a quienes no hayan realizado el cobro de la parte proporcional del premio de la Lotería de Navidad en nuestra Sede, que se les procede a suprimir la cuota sindical del mes de Abril en compensación. En el caso de los jubilados se realizará en los tres meses consecutivos.


Publicada la relación provisional de admitidos/as e excluídos/as nas listas de selección temporal das categorías de facultativo/a especialista de área de psicoloxía clínica, farmacéutico/a de atención primaria e médico/a especialista en medicina do traballo.

DOG

Publicado el 22 de abril de 2015


Publicado el decreto de libre elección de Médico, Pediatra, Hospital...

DOG


Con motivo de la celebración el 13 de Abril del “Día de la Atención Primaria” bajo el lema“Todos juntos por la Atención Primaria: MedeDICO A las Personas”, desde el Sindicato Médicos de Galicia Independientes           -O´MEGA-, queremos manifestar nuestro incondicional apoyo al Foro de Médicos de Atención Primaria a su espíritu y Decálogo,.

JOSÉ VÍCTOR CRESPO COMESAÑA

Presidente

MANUEL RODRÍGUEZ PIÑEIRO

Secretario General


NUEVO ATAQUE A LOS FACULTATIVOS

LOS SINDICATOS CSIF Y USAE HAN IMPUGNADO LAS ELECCIONES PREVISTAS PARA MAYO EN EL AMBITO DEL SERGAS, PERJUDICANDO CON SU IMPUGNACION AL PERSONAL RESIDENTE EN FORMACION (MIR, FIR. BIR, QIR, PIR).

Los facultativos en Formación en las IISS del SERGAS, aunque personal laboral, se han venido inluyendo siempre con el resto del personal en las Elecciones Sindicales del SERGAS (Mesa Sectorial de Sanidade); ahora -por intereses coyunturales de CSIF y USAE, que quieren restar votos al personal facultativo, pretenden apartar a los MIR de la Mesa Sectorial y diluirlos con otros colectivos cuyos problemas nada tienen que ver con los facultativos y personal MIR. 

Publicado el 8 de Abril de 2015


Nuevamente los Facultativos Gallegos somos discriminados al concederles, al resto de los funcionarios, las ayudas del fondo social y a nosotros no

DOG

Publicado el 31 de Marzo de 2015


Resolución definitiva del concurso de traslados de Facultativos

El cese sera el 7 de abril y la incorporación en la nueva plaza dependerá de la plaza de origen

  • En la misma área la incorporación será en los tres días siguientes (el 8, 9 ó 10 de abril)
  • Distinta área 15 días
  • De fuera de la comunidad o reincorporación de excedencia un mes

DOG

Listados definitivos

Publicado el 27 de Marzo de 2015


En la mesa sectorial el 17 de Marzo de 2015 no informaron de:

  • El concurso de traslados de Atencion primaria saldrá en DOG el 27 de Marzo con efecto  de cese y toma de posesión del 7 de abril
  • Nos dieron la relación de Plazas de distintas categorías que salen a la convocatoria de la OPE de 2015. Se adjuntan la plazas de facultativos. Echamos en falta especialidades como Pediatría de primaria, farmacia primaria, medicina del trabajo, neurocirugía ..... A lo que nos respondieron que Pediatría se tendría que convocar a pediatría de área y al resto que en el momento actual no tocaba
  • Con respecto a lo de la pediatría de área  muchos nos tememos que la pretensión es tener a los pediatras en disposición de trabajar en toda el área e incluso hacerlos realizar las guardia de pediatría en los hospitales
  • La toma de posesión de FEAS y urgencias será en mayo después de las elecciones sindicales
  • A la ope de primaria del 2012 que son 40 plazas, se le acumulara esta convocatoria del 2015 con 42 plazas en total serán 82 plazas, y el examen se realizara en fecha a decidir después de septiembre de este año
  • Los que ya realizaron la matricula para presentarse no tendrán que hacer otra, pero si tendrían que actualizar los méritos en el fides
  • Se aprueba que los criterios de cese del personal con motivo de los traslados y de las incorporaciones de la OPE sea el que menor puntuación tenga u/o tiempo trabajado independientemente del tipo de contrato que tenga

Lista de Plazas

Publicado el 18 de Marzo de 2015


Publicadas las puntuaciones definitivas de la OPE de Facultativos Especialistas (FEAS) y de Médicos de Urgencias Hospitalarias

DOG FEAS       

DOG MUH

OPE 2012

Publicado 13 de Marzo de 2015


Publicada, de forma unilateral por la administración, la circular del disfrute de vacaciones en Vigo

Circular

Publicado el 5 de Marzo de 2015


Publicadas las listas provisionales de admitidos y excluidos de las listas de contratación laboral en las categorías de Pediatría de Atención Primaria y de Medicina de Familia 

Dog Pediatría --->  Listas

Dog Medicina Familia ----> Listas

Publicado el 21 de Febrero de 2015


LAS ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA

Puntualizaciones tras la sentencia lograda por CESM-OMEGA

Ante las “informaciones” recogidas por diversos medios de comunicación, sobre diversos aspectos de la implantación de un Área de Gestión Clínica en el Servicio de Cardiología del CHUVI, la coalición CESM–O´MEGA, se ve en la necesidad de puntualizar sobre ciertas cuestiones que pueden arrojar luz, a cerca de las verdaderas intenciones del SERGAS, en su insistencia en  implantar, a toda costa, el nuevo modelo de Gestión.

1º) No es cierto que sea “reciente” la idea de implantar un Área de G.C. en el Servicio de Cardiología del Chuvi. Mucho antes de negociarse el Decreto, ya se realizaban charlas “de convencimiento” en las que se aseguraban la creación de dichas Áreas en varios Servicios y Hospitales del Sergas. Entre ellos, y como destacado, figuraba el Servicio de Cardiología del Chuvi.

2º) No es cierto lo que afirma el Jefe de Servicio de Cardiología del Chuvi, Andrés Iñiguez, sobre que “la idea, ….., está en fase muy inicial”, dado que el Sergas daba por supuesto ANTES de la negociación, y la publicación, del Decreto que lo justificaría, que se crearía un Área en el Chuvi. Tanto es así que no tenían empacho alguno en publicitarlo en las “charlas informativas” que prodigaron por toda Galicia y que eran ilustradas con la fotografía del Sr. Andrés Iñiguez, junto con la de otros Jefes de Servicio, que estaban dispuestos a crearla, aún sin base normativa que la respaldase. Para más aseveración sobre lo dicho, la realizada por Julio Comesaña en el Colegio Médico de Vigo.

3º) Es, cuando menos, sospechosa la celeridad con la que se ha producido la integración en el Sergas del personal de Galaria vinculado a la Cardiología, que según se afirma “están acostumbrados a trabajar en condiciones similares a un Área de Gestión”, dejando de lado la integración del resto de trabajadores de Galaria, tal como solicitábamos todas las fuerzas sindicales.

4º) El panorama previsto por el Sergas, y sus adláteres, ha cambiado con la Sentencia conseguida por Cesm-O´mega, en la que se elimina el artículo que permitía elegir “a dedo” el Director del Área de Gestión. Esto implica la imposibilidad de constituir un Área de Gestión dentro de lo estipulado por el Decreto. Además quedan suspendidas las posibles promesas de garantías de jefaturas a ciertas personas afines, ya que habrá que abrir nuevas vías para su nombramiento, que nunca podrán realizarse sin la debida publicidad y concurso de quien se considere que reúne condiciones.

5º) A tenor de lo estipulado en dicha sentencia, CESM y O´MEGA advierten que INPUGNARÁN cualquier intento de constituir un Área de Gestión Clínica en tanto en cuanto no se modifiquen, previa negociación, todos aquellos puntos que nos han llevado al rechazo del Decreto con el que pretende justificarse la implantación de un modelo de Gestión que NO garantiza los derechos de los estatutarios.

6º) Se están realizando los oportunos estudios, por nuestras Asesorías, sobre ciertos aspectos de otros puntos recogidos en la mencionada Sentencia y que implican el cobro de incentivos, que pueden confundirse con el actual CPV, de lo que podría derivarse perjuicios económicos a quienes se integren en un Área de Gestión y, de rebote, a quienes no lo hagan. En román paladino: a todo el mundo.

7º) Tras las manifestaciones de la Gerencia del Sergas, ver prensa del 18-02-15, donde afirma: “Sanidade quiere imprimir ritmo al modelo (GC) tras el fin del proceso judicial; mantendrá la libre designación para los directores, que cuestionó el TSXG”, ignorando con prepotencia y desfachatez la sentencia y el rechazo de los facultativos. El SERGAS sigue pretendiendo imponer el rodillo a los facultativos. En cuanto lo hagan, lo volveremos a impugnar. 

Publicado el 21 de Febrero de 2015


El personal de cardiología del CHUVI firma un documento-denuncia contra las presiones que están sufriendo para la firma de adhesión a las áreas de gestión clínica

Noticia Voz de Galicia

Publicado el 13 de Febrero de 2015


El personal de Cardiología del Complejo Hospitalario de Vigo rechazan el Area de Gestión Clínica

Noticia Voz de Galicia

Publicado el 11 de Febrero de 2015


El tribunal superior de justicia de galicia el da la razón a CESM - O'MEGA

FALLAMOS que debemos estimar y estimamos parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por EL SINDICATO DE MÉDICOS DE GALICIA (SIMEGA/CESM GALICIA) Y EL SINDICATO MÉDICO O’MEGA contra el Decreto 36/2014, de 20 de marzo, por el que se regulan las áreas de gestión clínica del Servicio Gallego de Salud, y, en consecuencia, anulamos el artículo 10 del mencionado Decreto, en cuanto establece la libre designación como forma de provisión del/a director/a del área de gestión clínica

Sentencia

Publicado el 11 de Febrero de 2015


Publicación de las listas provisionales del pacto de contrataciones de selección temporal en la categoria de Médicos de Urgencias Hospitalarias

DOG

Listas


Al SERGAS y a sus directivos, les importa que se dedique más tiempo a cubrir actos burocráticos, que a la atención de los pacientes que acuden a urgencias.

No les importa que los a pacientes se hacinen en las salas de espera y en los pasillos, mientras los registros burocráticos estén perfectamente registrados.

Esto demuestra la poca importancia que el SERGAS les otorga a los usuarios de la Sanidad pública gallega, a quienes convierte en simples números de estadística.

El Colegio De Médicos de Pontevedra hace público su apoyo a los Servicios de Urgencias.

El Colegio Médico, mediante un comunicado de prensa, ha hecho público su apoyo a los Servicios de Urgencias en sus reivindicaciones, mostrándose contrario a las dudas que, sobre su profesionalidad, está vertiendo la Administración autonómica, garantizando que todos los profesionales trabajan para mantener la calidad asistencial. Incide en el daño que están provocando los recortes que estamos sufriendo..

Noticia Voz de Galicia

Noticias Faro de Vigo

Noticias Atlantico Diario

Publicado el 25 de Enero de 2015


Instrucciones del SERGAS para el pago de una parte de la parte proporcional de la paga extra y especifico del 2012

Instrucciones 

Recomendaciones de Cesm - O'mega


NOTA INFORMATIVA:

URGENCIAS HOSPITALARIAS 

Ante la gravedad de la situación que se está viviendo en los Servicios de Urgencias Hospitalarias de Galicia, situación que repercute en la calidad asistencial a los usuarios y en el correcto funcionamiento de sus respectivos hospitales, y ante la nula respuesta de la Administración, que se ha limitado a la petición de disculpas presentadas por el Sr. Feijoo en todos los medios de comunicación, sin que se acompañase de medidas que resuelvan la situación, la Coalición Cesm-O´mega ha remitido al Presidente el escrito que se acompaña, que una vez registrado oportunamente, lo ha enviado a los medios de comunicación para su difusión.

Carta al Presidente Feijoo

Publicado el 10 de Enero de 2015


La Xunta sigue discriminando y castigando al personal sanitario, mientras "de cara a la galeria" reconoce nuestra labor.  ¡ Contos non boten Sr Feijoo ! 

En el DOG del 30-12-2014 / Ley de Presupuestos Generales de Galicia para el 2015... se sigue castigando al personal al servicio de la Xunta y muy especialmente al personal sanitario. Sólo algún dato: 

A NIVEL ESTATAL, en el BOE se devuelven:  44 días de paga de la extra 2012 y 44 días de la paga adicional del Complemento Específico.

A NIVEL DE GALICIA, en el DOG se regula la devolución de únicamente 22 días de paga extra 2012 y 7 días de la adicional del Complemento Especifico.

Aclarar que: Lo regulado en el BOE es de aplicación a todos los funcionarios dependientes de la Admón Central (incluidos los que ejercen en Galicia), mientras deja en manos de las CCAA la cantidad a devolver al resto del personal dependiente de la Comunidad Autónoma. 

Pero eso no es todo, en la Ley de Empleo Público de Galicia (ya aprobada por el Consello de la Xunta y remitido al Parlamento) también nos esperan unas cuantas sorpresas. ¡¡ Como veis la Xunta nos sigue castigando!!,  por lo que en los próximos días CESM-OMEGA convocará asambleas de facultativos para informar más ampliamente y decidir entre todos que respuesta dar a semejante trato.     

Publicado el 06 de Enero de 2015 


La huelga en Vigo deja esperas de hasta 14 horas en Urgencias

Noticia en el Pais

Noticia Correo Gallego

Publicado el 31 de Diciembre de 2014


LOTERÍA DE NAVIDAD DE O'MEGA 

      El número 12.403 del sorteo de navidad, que se repartió entre todos los afiliados en participaciones de 2 (dos) €, resultó premiado en la pedrea a razón de 5 (cinco) € por euro jugado.

      De acuerdo con las indicaciones que  se remitieron junto con la participación, el cobro se realizará en nuestra sede ya que se precisa firmar un recibí.

      Quien no pueda, o quiera, desplazarse a nuestra sede, se le descontará, de oficio, en el pago de la cuota sindical correspondiente al mes de Abril del 2015. No puede ser antes para mantener la posibilidad de su cobro por el método que se os remitió.


A Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos convoca: diversas plazas de vinculación temporal para persoal licenciado sanitario perante concurso de méritos e entrevista

DOG

Publicado el 23 de Diciembre de 2014 


Publicada la convocatoria de la OPE de primaria

DOG

Publicado el 18 de Diciembre de 2014


Gran atasco en las urgencias: huelga, camillas en pasillos y una baja sin cubrir

El Sergas impide que los médicos del Meixoeiro secunden el paro al dejar a una sin sustituto. Los hospitales se llenan

Noticia en La Voz de Galicia

Noticia Faro de Vigo

Publicado el 18 de Diciembre de 2014


El Sergas "quebranta" el derecho de huelga de los médicos de urgencias del Meixoeiro

Noticia de Europa Press

Noticia Voz de Galicia

Noticias

Publicado el 17 de Diciembre de 2014


Sindicatos médicos convocan una huelga indefinida en urgencias del Meixoeiro

Noticia del Faro de Vigo

Noticia de la Voz de Galicia

Noticias

Publicado el 13 de Diciembre de 2014


Puntuaciones provisionales de la OPE de FEAS

Médicos de urgencia hospitalarias

Facultativos diversas categorias

Publicado el 12 de Diciembre de 2014


Cinco mil voces contra la privatización en Sanidad

Noticia en el Faro de Vigo

Publicado el 12 de Diciembre de 2014


Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, polo que se convoca, para a súa cobertura polo procedemento de provisión de avaliación colexiada, unha praza de:

 Xefe do Servizo de Pediatría

Publicado el 28 de Noviembre de 2014


Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, convoca a provisión, polo procedemento de avaliación colexiada, do posto de xefe/a do Sección de:

Cirurxía Ortopédica e Traumatoloxía do Hospital da Costa

Publicado el 27 de Noviembre de 2014


Hoxe publícase no Diario Oficial de Galicia a resolución provisional do concurso de traslados de licenciados sanitarios de Atención Primaria, convocado pola Resolución do 8 de xaneiro de 2014.

O prazo de presentación de reclamacións é de 15 días hábiles, iniciándose o 15 de novembro e finalizando o 2 de decembro, ambos incluidos.

As reclamacións deberán presentarse nun rexistro administrativo ou a través de calquera dos procedementos indicados no artigo 38 da Lei 30/1992, do 26 de novembro e deberán dirixirse á Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, órgano convocante do proceso.

DOG

Listas con los destinos

Publicado el 14 de Noviembre de 2014


Feijoo nos sigue metiendo la mano en la cartera

Los funcionarios del estado cobraran la parte proporcional de la paga extra de 2012 en enero 2015

Los funcionarios Gallegos la cobraremos en dos plazos 2015 y 2016, las fechas aun sin determinar y nos siguen quitando el especifico de las pagas extras

Noticia en  La Voz de Galicia

Publicado el 13 de Noviembre de 2014


Cesm-O´mega cuestiona la provisión de plazas de Radiología en el CHUS

La coalición CESM-Omega denuncia que el último proceso de provisión de plazas de Radiología, realizado en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), por el procedimiento de concurso-entrevista, está plagado de irregularidades.

Ver noticia en Diario Médico

Publicado el 12 de Noviembre de 2014Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, polo que se comunica a publicación da convocatoria pública para a provisión dun posto de:

Xefatura da Sección do Servizo de Reumatoloxía no Complexo Hospitalario de Pontevedra

Publicado el 10 de Noviembre de 2014


OTRA SENTENCIA MAS NOS DA LA RAZÓN

Exigimos al SERGAS no demore más el pago de la parte proporcional de la extra del 2012 a los profesionales sanitarios.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Vigo, condena al SERGAS a abonar la parte proporcional de la paga extraordinaria correspondiente al periodo transcurrido entre el  1 de Junio y el 14 de Julio de 2012 (ambos incluidos)

Sentencia

Publicado el 31 de Octubre de 2014


Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión do posto de:

Xefe/a do Servizo de Uroloxia.

Xefe/a do Servizo de Cirurxía Plástica, Estética y Reparadora.

Xefe/a do Servizo de Psiquiatría.

Xefe/a da Sección de Pediatría –Área de Neonatoloxía– Enfermidades Metabólicas do Neno.

Publicado el 30 de Octubre de 2014


El SERGAS niega que aplique la jubilación forzosa a los 65 años y, también, que rechace de forma sistemática la prorroga de jubilación

" La directora general de Recursos Humanos del Sergas, Margarita Prado, ha negado que la Administración sanitaria obligue a los profesionales sanitarios a jubilarse cuando cumplen los 65 años. 

Prado afirmó, durante su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Parlamento de Galicia, que la mayoría de los profesionales de la sanidad pública solicitan jubilarse a los 65 años."

Sin embargo, nuestros datos recogen que son muchos los facultativos que solicitan la prorroga y, sistematicamente se la deniegan.

Tendremos que pedir todos la prórroga????

Noticia en el ABC

Publicado el 29 de Octubre de 2014


Xerencia de Xestión Integrada de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos, convoca a provisión, polo procedemento de avaliación colexiada, do posto de xefe/a do Servizo de:

Nefroloxía do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

Publicado el 27 de Octubre de 2014


 UNA NUEVA FÓRMULA PARA LA PRIVATIZACIÓN

Publicado el 23 de Octubre de 2014


 Videos demostrativos de la correcta utilización de los Equipos de Utilización Individual EPI (para la atención de los pacientes con Ébola)

VIDEO 1: Lavado de manos  

VIDEO 2: Poner el EPI con buzo 

VIDEO 3: Quitar el EPI con buzo 

VIDEO 4: Poner el EPI con bata 

VIDEO 5: Quitar el EPI con bata

Publicado el 20 de Octubre de 2014


Se publican hoy en el DOG las Ordenes de integración voluntaria de:

Publicado el 17 de Octubre de 2014  


Puntuación definitiva nas listas para a formalización de nomeamentos estatutarios temporais nas categorías de:

·       Médico/a coordinador/a do 061

·       Médico/a asistencial do 061

·      Odontólogo/a de atención primaria

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141016/AnuncioG0003-131014-0001_gl.pdf

Publicado el 16 de Octubre de 2014


LA CONSELLEIRA INAUGURA UN SUPER LABORATORIO EN SANTIAGO

Mientras los "técnicos" del Sergas dictaminan que en Santiago merece la pena conservar y ampliar el laboratorio de análisis dentro de el Chus, en Vigo los mismos "técnicos" determinan, en contra de la opinión de los facultativos del Chuvi, que el nuevo laboratorio se ubique fuera del centro hospitalario

Noticia en La Voz de Galicia

Publicado el 15 de Octubre de 2014


A Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol convoca a provisión do posto de xefe do Servizo de:

Publicado el 14 de Octubre de 2014


Manifestación por la sanidad pública en Vigo:

«Hai culpables e non é Teresa»

Cinco mil voces contra el deterioro de la sanidad

»Marcha de protesta para denunciar los "recortes" y "privatizaciones" en el área viguesa »Salen en defensa de la auxiliar infectada de ébola y piden la dimisión de Ana Mato

Ver noticia en el Faro de Vigo

Ver Noticia La Voz de Galicia

Publicado el 10 de Octubre de 2014


EL SERGAS, CON LA CREACION DE TALLERES, PRETENDE HACER TRAGAR AL PERSONAL SANITARIO Y A LA POBLACIÓN  LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA TAL COMO LAS TIENE DISEÑADAS Y EN CONTRA DE NUESTRO CRITERIO

 Ver noticia en el Faro de Vigo

Publicado el 9 de Octubre de 2014


CONCESIÓN DEL QUINTO  LD PARA EL 2014

Ya se puede solicitar el quinto LD para el este año 

El cómputo de la jornada anual queda reflejado en la tabla

URGENCIAS HOSPITALARIAS Y PAC  1458 h
RESTO DE PERSONAL  1652 h

Ver instrucción sobre jornada

Publicado el 08 de Octubre de 2014


El Ébola ya está en España

Con la aparición del primer caso de infección por virus Ébola  contraído en España se ve la gran cadena de errores cometidos, la improvisación y falta de previsión por parte de las autoridades sanitarias en esta crisis; queremos alertar a nuestros compañeros de primaria y hospitalaria sobre la necesidad de acceder prontamente a una formación adecuada y disponer del material adecuado necesario al caso.

Noticia en La Voz de Galicia

Noticia Vozpopuli

Publicado el 07 de Octubre de 2014


Xunta y Gobierno devolverán el 25 % de la extra a 122.541 funcionarios gallegos

El Ejecutivo central lo hará a principios de año, y el gallego, entre el 2015 y el 2016

Empujados por cientos de sentencias judiciales desfavorables y con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno central y el autónomo coincidieron ayer en anunciar la intención de devolver a sus trabajadores una cuarta parte (44 días devengados) de la extra que no les pagaron en diciembre del 2012.

Noticia en La Voz de Galicia

Publicado el 26 de Septiembre de 2014


Ya tenemos nuevo Gerente del Sergas, la Conselleira nombra al actual Secretario de la Consellería de Sanidade, Antonio Fernández-Campa García-Bernardo

La Conselleira lo define como:

-       "un trabajador incansable y siempre disponible"

-       "Es una persona de la casa"

-         Con un perfil  "económico-financiero"

La actual jefa del gabinete de la Consellería, Josefina Monteagudo Romero será la nueva Secretaria de la Consellería

Noticia en La Voz de Galicia

Noticia en El Faro de Vigo

Publicado el 26 de Septiembre de 2014


.QUINTO AÑO SEGUIDO SIN SUBIDAS

El Gobierno congelará el salario de los funcionarios en 2015

El Gobierno volverá a congelar el sueldo de los funcionarios en 2015, lo que supondrá el quinto año consecutivo sin subida. Como ha adelantado hoy EXPANSIÓN, Hacienda maneja un escenario de congelación salarial compensada con gestos a los funcionarios para 2015, último año de la legislatura en el que habrá elecciones autonómicas y generales.

Noticia en Expansión.com

Noticia en La Voz de Galicia

Noticia en El Faro de Vigo

Publicado el 23 de Septiembre de 2014


Menos médicos

Artículo de opinión de la Voz de Galicia de interes general para la profesión medica y en especial para los médicos de Atención Primaria

Noticia en La Voz de Galicia

Publicado el 23 de Septiembre de 2014


ALGUNAS COMUNIDADES COMO CANTABRIA Y VALENCIA DEVUELVEN LO QUE EN GALICIA NOS NIEGAN

Mientras en otras Comunidades Autónomas se están dando los pasos para devolver la paga extra del 2012 mediante negociaciones, en Galicia nos vemos obligados a seguir pleiteando

Noticia en Diario Medico

Publicado el 17 de Septiembre de 2014


Hacienda quiere incluir en los presupuestos la devolución de la extra a los funcionarios del estado

No se contempla esta medida para los funcionarios de la Xunta 

Incluido el personal del Sergas

Noticia en el Faro de Vigo

Noticia en La Voz de Galicia

Publicado el 17 de Septiembre de 2014


Los funcionarios recuperan otro moscoso 

Aprobada la Ley de racionalización del sector público

El Congreso ha aprobado el proyecto de ley, con lo que los funcionarios recuperarán el segundo día de libre disposición de los tres suprimidos en 2012, medida introducida por el PP para intentar reducir el déficit.

Noticia en VOZPÓPULI

Noticia en La Voz de Galicia

Publicado el 17 de Septiembre de 2014


En pleno mes de agosto nos enteramos de un nuevo recorte, esta vez en Atención Primaria, se incrementa el numero de TIS por medico

Noticia Faro de Vigo

Nota de prensa enviada por la coalición Cesm O’mega

Noticia Correo Gallego

Publicado el 16 de Agosto de 2014


NUEVA VUELTA DE TUERCA AL DESMANTELAMIENTO DE LOS LABORATORIOS DEL CHUVI

Nota de prensa enviada por la coalición Cesm O’mega

Publicado el 16 de Agosto de 2014


El comité del Chuvi denuncia ´presiones´ de la Dirección para evitar movilizaciones

Profesionales cortan Pizarro para exigir que el laboratorio central esté en el nuevo hospital »Caballero advierte de que el complejo perderá categoría

Los manifestantes cortan el tráfico en Pizarro.

13.08.2014 | 02:02


TEMARIO DE LA PRÓXIMA O.P.E. DE ATENCIÓN PRIMARIA

VER TEMARIO

Publicado el 31 de Julio de 2014


Servicio Gallego de Salud
 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, relativa a la publicación de las puntuaciones definitivas y finalización de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en diversas especialidades de la categoría de facultativo especialista de área, convocado por la Resolución de 30 de abril de 2013.

VER DOGA

Servicio Gallego de Salud


RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, relativa a la publicación de las puntuaciones definitivas y finalización de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en la categoría de médico/a de urgencias hospitalarias, convocado por Resolución de 30 de abril de 2013.

VER DOGA

PAGINA DEL SERGAS

Publicado el 31 de Julio de 2014


75 NUEVOS RECORTES QUE SE AVECINAN EN LA SANIDAD

Después de atornillarnos con recortes salariales, recortes laborales etc, etc, el Gobierno Central está preparando, para después de las elecciones, 75 nuevos recortes que los vamos a sufrir todos los trabajadores de la sanidad.

Da exactamente igual que uno se esfuerce por ahorrar en gastos de farmacia, que bajemos lista de espera, que apuremos altas etc. Este Gobierno nos premia a todos con 75 nuevos recortes que quieren aplicar después de que pasen las elecciones. Tomamos nota de todo esto Sr. Rajoy

VER NOTICIA EN DIARIO MÉDICO

PUBLICADO EL 23 DE JULIO DE 2014


CARTA DE VÍCTIMAS Y FAMILIARES DEL ALVIA A LOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES

  

La Asociación Plataforma de Víctimas Alvia 04155, junto con otras víctimas y familiares de víctimas del accidente de tren de Santiago, unidas a través de las redes sociales, queremos agradeceros de corazón la ayuda, apoyo y atención que nos distéis tanto en los primeros momentos como en los días sucesivos al accidente.

Queremos también explicaros directamente, sin intermediarios que puedan manipular nuestras palabras, por qué rechazamos la medalla que nos ofrece la Xunta y por qué nos oponemos al acto del día 24.

Lo hacemos a través de la carta adjunta y os rogamos la máxima difusión entre vuestros colectivos y otros con los que tengáis contacto.

Agradecidos una vez mas,

Plataforma Víctimas Alvia 01455 y otras víctimas y familiares

 CARTA A LOS COLECTIVOS DE TRABAJADORES.

Publicado el 22 de Julio de 2014


PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEL SERGAS.

Como respuesta a las preguntas hechas a la Administración sobre si se ha renovado o no la póliza de responsabilidad civil para el personal trabajador del Sergas, la Administración nos contesta que sí está renovada dicha póliza.

CONTENIDO DE LA PÓLIZA.

TRAMITACIÓN DEL SINIESTRO


SERVICIO GALLEGO DE SALUD

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se autorizan y se publican diversos acuerdos adoptados por la Comisión central de seguimiento del Pacto sobre selección de personal estatutario temporal en el ámbito del Servicio Gallego de Salud y de las entidades públicas adscritas a la Consellería de Sanidad (Diario Oficial de Galicia número 89, de 9 de mayo de 2011).

Publicado el 18 de Julio de 2014


PRESENTADA EN FISCALÍA UNA DENUNCIA SOBRE LA SITUACIÓN DEL HOSPITAL DEL BARCO DE VALDEORRAS

El sindicato Cesm Omega presentó ayer en las oficinas de la fiscalía un escrito denunciando la situación asistencial en el hospital de O Barco.....................................

VER NOTICIA EN LA VOZ DE GALICIA

Publicado el 11 de Julio de 2014


SAQUEO Y DESMANTELAMIENTO DEL HOSPITAL DEL BARCO DE VALDEORRAS

Con fecha 3 de julio de 2014 se celebró una asamblea multitudinaria, a la que acudió el 100% de la plantilla del Hospital del Barco de Valdeorras, para denunciar el acoso y derribo que por parte de la Administración, encarnada en la figura de la gerente ejecutiva Dª. Guillermina Agulla Budiño, se está llevando a cabo.

Este hospital, hasta hace pocas fechas y a pesar de las deficiencias estructurales, funcionaba bien gracias al trabajo de los profesionales de la sanidad que suplían, con su esfuerzo, las deficiencias, tanto de personal como de aparataje. Ahora, gracias a la política de recortes llevada a cabo por la gerente ejecutiva, hace que surjan situaciones tercermundistas como que mujeres, en trabajo de parto, tengan que desplazarse en ambulancia 100Km porque desde hace 1,5 meses, el respirador de la incubadora no funciona debido a que el personal de mantenimiento del hospital no puede arreglarlo por haber contratado dicho servicio con una empresa privada.

Ahora, después de las 15 horas, los pacientes tienen "prohibido" tener una apendicitis ya que no se pueden operar en ese hospital y tienen que ser trasladados a Ourense.

Por todo ello, los trabajadores del Hospital del Barco de Valdeorras, PIDEN LA DIMISIÓN DE LA GERENTE.


GALICIA, A LA CABEZA DEL RECORTE DE EMPLEO EN EDUCACIÓN Y SANIDAD

La maravillosa Galicia de Alberto Núñez Feijóo, esta a la cabeza del recorte de empleo en Educación y Sanidad y esto se debe a la política de recortes que Feijóo viene aplicando desde la crisis. Pero nuestro presidente se jacta de ser la comunidad que mejor funciona. Dentro de poco solo van a existir pensionistas en nuestra comunidad.

VER NOTICIA EN LA VOZ DE GALICIA.

Publicado el 3 de Julio de 2014


ESTUDIO Y RECOMENDACIONES DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y MICROBIOLOGÍA CLÍNICA.

Ante la necedad y tozudez del SERGAS por no hacer caso a los profesionales de los servicios de Análisis Clínico - Hematología - Microbiología e Inmunología del CHUVI, dichos facultativos se han puesto en contacto  con el presidente y vicepresidente de la sociedad española de enfermedades infecciosas y microbiología clínica, a quienes se les han proporcionado planos y ubicación del mini laboratorio   para que den su opinión.

Imagen del plano del laboratorio                                            Recomendaciones del SEIMC

                           

Publicado el 1 de Julio de 2014


MASIVA RUEDA DE PRENSA EN EL HOSPITAL XERAL DE VIGO EN DEFENSA DE LA NO DECENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO DE ANÁLISIS CLÍNICO-HEMATOLOGIA-MICROBIOLOGÍA E INMUNOLOGÍA DEL NUEVO HOSPITAL.

Con fecha 30 de Junio de 2014, se celebró en el Hospital Xeral de Vigo una masiva rueda de prensa en favor de la no deslocalización de los servicios de Análisis clínico-Hematología-Microbiología e inmunología del nuevo Hospital.

VER NOTICIA EN EL FARO DE VIGO

Publicado el 1 de Julio de 2014


NO A LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA

El Servicio de Microbiología del CHUVI nos remite un escrito, que se acompaña de 30 firmas, con el fin de darle la mayor difusión posible.
El motivo de esto es debido a que la Administración pretende situar, el Servicio de Microbiología, fuera del entorno físico del nuevo Hospital de Vigo. Con independencia de los riesgos asistenciales que esta acción conlleva y que explican en el escrito, debemos señalar que, de salirles bien la maniobra, esta pueda ser exportada a otros Hospitales, dando un paso más hacia una privatización parcial, que siempre será más fácil en un entorno fuera del Hospital que dentro del mismo.
El escrito de referencia es el siguiente:

ESCRITO REMITIDO POR EL SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA DEL CHUVI PARA SU DIFUSIÓN

Nos dirigimos a usted en referencia a la supresión del Laboratorio de Microbiología Clínica dentro de las instalaciones del Nuevo Hospital público de Vigo (NHV).( Se remitió al Sr. Feijoo, a la Conselleira de sanidade y estamentos del Sergas).

Creemos necesario aclararle en primer lugar que la Microbiología Clínica no es una especialidad de laboratorio, sino una especialidad con laboratorio. No debemos ser englobados en el área de laboratorios clínicos con los que solo tenemos en común el “laboratorio” como lugar de trabajo. La Microbiología Clínica es una ciencia no cuantitativa, como la Bioquímica, sino cualitativa y por tanto necesitada de interpretación. Esto hace casi imprescindible mantener una estrecha interacción con nuestros compañeros clínicos. El Microbiólogo no solo debe generar e interpretar datos en su dimensión biológica y clínica sino también estar disponible personalmente para informar y asesorar al personal sanitario y conseguir así un cuidado óptimo del paciente. El alejamiento del Laboratorio del lugar donde están los pacientes y sus médicos alterará gravemente este continuo flujo de información y representará por tanto, un serio retroceso en la calidad y especialmente en la atención del paciente infectado.

En todos los países industrializados se considera prioritaria en la atención sanitaria la reducción de costes sin deterioro de la calidad. Con la ausencia del Laboratorio de Microbiología en el NHV usted se enfrenta no solo con la ya comentada desventaja que produce el alejamiento entre el Laboratorio y el clínico, sino que además, va a tener que afrontar un sobrecoste económico, un problema logístico y una pérdida de calidad de las muestras. ¿Por qué? El transporte de muestras desde el NHV al Hospital do Meixoeiro requerirá organizar un sistema de transporte continuo entre centros que debe reunir las condiciones adecuadas para impedir el deterioro de las muestras y deberá cumplir unos requisitos que garanticen el transporte de muestras potencialmente infecciosas. Esto supone el transporte de unas 150.000 muestras/año (cerca de 500 muestras/día incluidos los sábados) generadas continuamente. El retraso en la llegada de las muestras al Laboratorio conllevará un deterioro de la calidad de las mismas con el consiguiente problema para los pacientes, lo que obligará a repetición de pruebas, incremento de tratamientos empíricos, y al uso inadecuado de antimicrobianos, que pueden conducir a la prolongación de la estancia del paciente en el hospital.

Además los Microbiólogos Clínicos somos figuras clave en el control de la infección hospitalaria y en la política de antimicrobianos de la institución. Nuestra participación directa sobre el campo es requerida frecuentemente y nuestro alejamiento va a dificultar enormemente esta esencial faceta de nuestro trabajo. Algunas de nuestras aportaciones más específicas pueden resumirse así: detección de brotes intrahospitalarios, información sobre la evolución del aislamiento de microorganismos centinela y su distribución por servicios y áreas, evolución de las resistencias de los distintos microorganismos a los antimicrobianos de mayor utilización clínica, asesoramiento sobre la búsqueda de potenciales reservorios de microorganismos de riesgo, caracterización fenotípica y molecular de los aislados de los brotes epidémicos, y control de los microorganismos ambientales de riesgo para la institución.

Por todo lo expuesto, los aquí firmantes dejamos constancia de nuestro total desacuerdo con el alejamiento del Laboratorio de Microbiología Clínica del Nuevo Hospital público de Vigo.

A continuación, se acompañan 30 firmas que corresponden a la totalidad de Facultativos del Servicio y gran parte del resto de trabajadores del mismo.

Publicado el 23 de Junio de 2014


SERVICIO GALLEGO DE SALUD (PLANTILLA DE LAS PUNTUACIONES FEAS)


RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, relativa a la publicación de la plantilla definitiva de respuestas de los distintos ejercicios y las puntuaciones provisionales de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en diversas especialidades de la categoría de facultativo especialista de área, convocado por la Resolución de 30 de abril de 2013.

VER DOGA

VER PÁGINA DEL SERGAS

SERVICIO GALLEGO DE SALUD (PLANTILLA DE LAS PUNTUACIONES DE MÉDICOS DE URGENCIAS)


RESOLUCIÓN DE 6 DE JUNIO DE 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, relativa a la publicación de la plantilla definitiva de respuestas de los distintos ejercicios y las puntuaciones provisionales de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso en la categoría de médico/a de urgencias hospitalarias, convocado por la Resolución de 30 de abril de 2013.

VER DOGA

VER PÁGINA DEL SERGAS

Publicado el 13 de Junio de 2014


SERVICIO GALLEGO DE SALUD (MÉDICOS DE FAMILIA)

RESOLUCIÓN de 2 de junio de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica el orden de prelación y puntuación definitiva obtenidas por las personas aspirantes admitidas en las listas para la formalización de nombramientos estatutarios temporales en la categoría de médico/a de familia y se hace pública la relación de aspirantes en posesión del diploma en puericultura.

VER DOGA

VER PÁGINA DEL SERGAS

Publicado el 9 de Junio de 2014


SERVICIO GALLEGO DE SALUD (CONCURSO DE TRASLADOS)


RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se aprueba la relación

provisional de admitidos/as y excluidos/as en el concurso de traslados para la provisión de diversas plazas básicas de

personal licenciado sanitario convocado por Resolución de 8 de enero de 2014.

VER DOGA

VER PÁGINA SERGAS

Publicado el 4 de Junio de 2014


RECLAMACIÓN DE DÍAS ADICIONALES DE VACACIONES

O´MEGA tiene interpuesto en el juzgado una reclamación en lo concerniente al disfrute de los llamados días canosos.

Debido a que ya están saliendo sentencias favorables al derecho que tiene el personal funcionario de disfrutar de

 los días que, a fecha 15 de Julio de 2012, hubiese tenido el personal funcionario, vamos a iniciar, aun cuando

no nos hayan llamado en el juzgado, las correspondientes demandas.

En breve os enviaremos la previa para iniciar la reclamación.


IMPUTADO EL GERENTE DEL CHOP EN UN CASO DE PREVARICACIÓN Y ACOSO LABORAL

José Manuel González, Gerente del CHOP, ha sido imputado por la supuesta comisión de dos delitos de prevaricación

 y un tercero de acoso laboral.

VER NOTICIA EN LA VOZ DE GALICIA


EL T.S.J.G. ADMITE EL RECURSO INTERPUESTO POR CESM-OMEGA CONTRA EL DECRETO DE ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA.

Cesm-Omega también han solicitado la suspensión cautelar de la vigencia del decreto impugnado hasta que recaiga

 sentencia firme que ponga fin al procedimiento.

VER NOTICIA EN EL FARO DE VIGO

Publicado el 16 de Mayo de 2014


EL SINDICATO DE MÉDICOS DE GALICIA INDEPENDIENTES gana una sentencia por la que obliga al SERGAS a

 compensar por el daño a la salud al obligar a un médico a hacer guardias en condiciones penosas.

INFORMACIÓN EXTRAÍDA DE DIARIO MÉDICO

Publicado el 9 de Mayo de 2014


ODONTÓLOGOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2014de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación

 definitiva de admitidos/as y excluidos/as y los resultados provisionales de baremación en el proceso de inscripción de

 aspirantes para la formalización de nombramientos estatutarios temporales en el ámbito del Servicio Gallego de Salud

 y entidades adscritas a la Consellería de Sanidad, en la categoría de odontólogo/a de Atención Primaria.

VER DOGA

Publicado el 29 de Abril de 2014


MÉDICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica el orden de prelación

 y puntuación definitiva obtenidas por las personas aspirantes admitidas en las listas para la formalización de nombramientos

estatutarios temporales en la categoría de médico/a de urgencias hospitalarias.

VER DOGA

LISTADO

Publicado el 8 de Abril de 2014


OTRA DENUNCIA MÁS AL GERENTE DEL CHOP Y NO PASA NADA

Este Gerente ya ha perdido varias sentencias en cuanto a provisionar jefeturas de servicio. Hemos pagado ENTRE TODOS LOS

CIUDADANOS las costas de sus juicios perdidos. ESTÁ PENDIENTE OTRO SOBRE SU INCOMPATIBILIDAD CON EL CARGO QUE OCUPA,

 pero aquí no pasa nada.

Ver noticia en La Voz de Galicia

Publicado el 5 de Abril de 2014


MASIVAS MANIFESTACIONES EN TODA GALICIA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Galicia sigue manifestándose en contra de la privatización de la sanidad pública. Las multitudinarias manifestaciones

acaecidas en las distintas ciudades, ponen de manifiesto el descontento existente entre la población gallega.

A nuestros mandatarios deberían de caerles la cara de vergüenza, rectificar y hacer caso a la población que les

manda una sanidad de calidad y pública. De no hacerlo, los resultados de su nefasta actuación se verán reflejados en las urnas.

LA VOZ DE GALICIA

FARO DE VIGO

EL ATLÁNTICO


CONSELLERÍA DE SANIDAD  -  ÁREAS DE GESTIÓN CLÍNICA


DECRETO 36/2014, de 20 de marzo, por el que se regulan las áreas de gestión clínica del Servicio Gallego de Salud.

El SERGAS ha publicado el Decreto por el que se regulan las Áreas de Gestión Clínica sin el consenso de ninguna Central

 Sindical

VER DOG
Publicado el 24 de Marzo de 2014


MÉDICOS DE FAMILIA

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se publica la relación

 definitiva de admitidos/as y excluidos/as y los resultados provisionales de baremación en el proceso de inscripción de

 aspirantes para la formalización de nombramientos estatutarios temporales en el ámbito del Servicio Gallego de Salud

y entidades adscritas a la Consellería de Sanidad, en la categoría de médico/a de familia.

VER DOGA

Publicado el 13 de Marzo de 2014


OPE PARA FEAS Y MÉDICOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

La Administración nos ha enviado las instrucciones y las fechas en las que se van a realizar los exámenes de la O.P.E.

que serán, en Santiago de Compostela, los días 5, 6, 12 y 13 de Abril

INSTRUCCIONES

FECHAS DE LA O.P.E.

Publicado el 12 de Abril de 2013


EL TSJG OBLIGA AL SERGAS A DEVOLVER, PARTE DE LA EXTRA DEL 2013, AL PERSONAL LABORAL

Una nueva sentencia del TSJG abre las puertas a que, el personal funcionario y estatutario dependiente de la

XUNTA, pueda también beneficiarse de la recuperación de parte de la paga extraordinaria de Junio de 2013 que recortó

el Ejecutivo Gallego.

El Gabinete Jurídico de nuestro sindicato está valorando esta posibilidad. Os mantendremos informados.

VER NOTICIA EN LA VOZ DE GALICIA


CORRECCIÓN DE ERRORES EN EL CONCURSO DE TRASLADOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se procede a la

corrección de errores de la Resolución de 8 de enero de 2014 por la que se convoca concurso de traslados para

 la provisión de diversas plazas básicas de personal licenciado de este organismo.

VER DOGA

Publicado el 4 de marzo de 2014


UN GRUPO DE MANIFESTANTES MUESTRAN SU "CARIÑO" A LA CONSELLEIRA DE SANIDAD

Trabajadores del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) impidieron ayer a la conselleira de Sanidade, Rocío Mosquera,

acceder al salón de actos del edificio, en el que estaba previsto celebrar una reunión de trabajo, a la que se había convocado a la junta de persona

Ver noticia completa del Diario de Ferrol

Publicado el 28 de Febrero de 2014


RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2014 por la que se crea el Área de Servicio Compartido de Hemodinámica

y Cardiología Intervencionista del centro de Galicia.


EL SERGAS HA PERDIDO LA SENTENCIA DE PARTE DE LA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE DEL 2012

CESM-OMEGA INFORMA:

HEMOS LOGRADO SENTENCIA FAVORABLE. EL SERGAS NO PUEDE APELAR Y TIENE QUE PAGAR PARTE

LA EXTRA DE DICIEMBRE DE  2012 A LOS DEMANDANTES.

Como habíamos informado en su día, CESM-OMEGA, SATSE y SAE habíamos interpuesto demanda “a modo de prueba”, incluyendo solo cuatro profesionales

para evitar que, en caso de fallo negativo, el pago de las costas no perjudicase a los reclamantes. Ahora con esta sentencia la situación ha cambiado y la

reclamación para quienes deseen iniciarla, pues es individual, tiene más garantías. 

Para quienes deseen iniciar la reclamación, deberán dirigirse a su correspondiente sindicato (a CESM: cesm@cesm-galicia.org o

a O´MEGA: omegasmpp@gmail.com )

 El Juzgado Contencioso-Administrativo nº 2 de Santiago ha dictado una sentencia estimando parcialmente la demanda interpuesta por Cesm Galicia, Omega, Satse y Sae

(en nombre y representación 4 demandantes que ostentan la condición de personal estatutario).

En definitiva, el juez condena al SERGAS a abonar a los demandantes parte de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, concretamente la devengada antes de la entrada

 en vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio de 2012, esto es, desde el 1 de junio de 2012 hasta el 14 de julio. Dicha sentencia sólo afecta a los 4 demandantes

(personal estatutario).

Conviene recordar que ahora el personal estatutario tiene que reclamar individualmente, no puede interponer conflictos colectivos (esto sólo  se puede hacer con el personal laboral,

p.ej. los MIR). Para los MIR ya hemos logrado que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia haya estimado favorablemente la demanda de conflicto

colectivo interpuesta por CESM GALICIA y OMEGA, con ella se ha reconocido para todos los MIR de Galicia el derecho a percibir parte de la paga extra de navidad de 2012.

Puntualizar que el personal laboral sólo dispone de un año para reclamar atrasos salariales, mientras que el personal estatutario, por el contrario, dispone de un plazo de prescripción

 de 4/5 años para reclamar cantidades al SERGAS.

            En suma, a la vista de tales pronunciamientos judiciales favorables y para evitar mayores gastos y los perjuicios que supondría interponer demandas masivas para el personal

 facultativo estatutario, CESM-OMEGA desarrollará todas las acciones a su alcance para conseguir que el SERGAS abone, de oficio, a todo el personal facultativo del SERGAS parte

 de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 que dejó de pagarle, en concreto la devengada desde el 1 de junio de 2012 hasta el 14 de julio.

Procede señalar que es significativo que diversas CCAA gobernadas por el PP (Extremadura y Castilla-León), e incluso la Diputación de Ourense

ya han abonado parte de la paga extra de Navidad/2012 a sus funcionarios, mientras el SERGAS nos obliga a tener que recurrir


GALICIA NEGOCIARÁ LAS CONDICIONES DE LAS UGC, PERO NO EL DECRETO

Información extraída de Diario Médico

Publicado el 5 de Enero de 2014


OBLIGACIÓN DE DEVOLVER PARTE DE LA EXTRA DE LA NAVIDAD DEL 2012

Hoy se publica en el Faro de Vigo la noticia de que otro juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en concreto el nº 3 de A Coruña,

condena al SERGAS a devolver a los trabajadores   la parte correspondiente a 44 días que transcurrieron entre el 1 de Junio y el 14 de Julio

de 2012 por no estar afectados por el Real decreto que entró en vigor el 15 de Julio de 2012. Es sentencia firme, por lo que el SERGAS

no puede recurrirla. No obliga al Sergas a hacerla extensiva a todos los trabajadores, pero de no hacerla de oficio, nos obligará a cada uno de

nosotros a hacer una reclamación individual, teniendo que pagar la Administración las costas de cada juicio.

Nosotros estamos pendientes de que nos citen en el juzgado por el juicio interpuesto por el mismo motivo, por lo que, si no se hace

extensiva esta sentencia al resto del personal, esperaremos a que se resuelva la nuestra para aplicarla a todos los Facultativos.

VER NOTICIA DEL FARO DE VIGO

Publicado el 24 de Enero de 2014


CONCURSO DE TRASLADOS PARA FARMACÉUTICOS, ODONTÓLOGOS Y MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados para la

provisión de diversas plazas básicas de personal licenciado sanitario de este organismo.

VER DOGA

Publicado el 21 de Enero de 2014


CONCURSO DE TRASLADOS

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2014, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se resuelve, con carácter definitivo,

el concurso de traslados para la provisión de diversas plazas básicas de personal licenciado sanitario, convocado por Resolución de 10 de mayo

de 2012.

VER DOGA